Ved alle operationer kan der være komplikationer.
Det er ikke normalt men skal fortælles så man kan tage stilling til det.

 • Allergiske reaktioner.
 • Bedøvelse (anæstesi) problemer. Stress af kroppen, hjertestop, kan være forårsaget af bedøvelsen
 • Blødnings komplikationer. I de fleste tilfælde kan blødningen stoppes uden en reoperation
 • Blodpropper. Dette forbygger man dog ved og have støtte strømper på, og få medicin for dette.
 • Infektioner. Blære infektioner, lunge infektioner, hud infektioner, indre infektioner.
 • Infektioner
 • Koldbrand i sårrande
 • Hundeøre (små udposninger der fjernes senere ved kontrol)i lokal bedøvelse
 • Grimme ar
 • Svær sårheling
 • Følelsesløshed i og omkring ar, oftest kommer følelsen igen, men det kan også være for altid følelsen forsvinder
 • Kvalme og opkastning. Har man meget ofte efter operationen og i nogle tilfælde lang tid efter, dette kan man medicineres ud af
 • Risiko ved blodtransfusion. Man kan få sygdomme af blod transfusion som hepatitis. HIV.